SURFTECH ENGINEERING AB

Välkommen till SurfTech Engineering AB.

 

SurfTech Engineering AB är en mekanisk verkstad som reparerar, ytbelägger och underhåller större komponenter till tung industri. För att kunna hålla mycket korta leveranstider har vi en bred maskinpark med svetsar, sprutor, svarvar, fräs, arborrverk, rundslip mm.

 

Vår specialitet är ytbeläggning där vi rostskyddar och/eller hårdbelägger samtidigt som komponenten repareras. Metoderna vi använder är den högteknologiska beläggningsmetoden PTA (Plasma Transferred Arc) som ger helt por- och slaggfria beläggningar med hög renhet, termisk sprutning samt konventionell svetsning.